Het levenstestament

Als u zelf niet meer wilsbekwaam bent, wie zorgt er dan voor uw financiën of voor uw medische zaken? Heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u wordt getroffen door een ziekte als dementie of wanneer u een ongeluk krijgt? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd?

Bij ons kunt u een ‘levenstestament’ opmaken. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U kunt aan hen een volmacht geven om uw wensen op medische gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast kunt u volmacht geven om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren. Ook bepaalt u wanneer de volmacht in gaat. Een levenstestament is écht een akte van deze tijd waarin u de zaken voor elkaar goed regelt, in de situatie dat u dat zelf niet meer kunt.