Mediation

Een geschil hebben is nooit prettig. Bij de oplossing hebben normale, werkbare verhoudingen tussen de betrokken partijen de voorkeur boven juridische steekspellen, want deze leiden vrijwel altijd tot gerechtelijke procedures, met alle gevolgen van dien. Bovendien leidt het uitvechten van een conflict via die weg tot een vonnis van de rechtbank, dat niet altijd de instemming van alle partijen heeft. Daarom wordt steeds vaker gezocht naar dé andere vorm van conflictbemiddeling: mediation.

Mediation houdt in dat een conflict tussen partijen opgelost wordt met behulp van een onafhankelijke derde: de mediator, of bemiddelaar. En wie kan beter een mediator zijn dan een persoon die van onafhankelijkheid zijn beroep heeft gemaakt, zoals de notaris?

De mediator helpt de partijen met het zoeken naar een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Zo’n oplossing is er voor vrijwel elk probleem, maar vaak zien de partijen die in het geschil zijn verwikkeld die oplossing niet. Een mediator probeert dat te veranderen. Hij neemt geen standpunt in maar helpt de betrokkenen om zelf een compromis te vinden. Een oplossing waar iedereen zich in kan vinden.

Het aantal conflicten dat opgelost wordt met behulp van mediation groeit gestaag, zowel in zakelijke als in persoonlijke kwesties. belangrijk is dat de relatie tussen de partijen onderling niet onnodig geschaad wordt, iets wat in een gerechtelijke procedure vaak wel het geval is

De voordelen van mediation

Mediation kent een groot aantal voordelen boven andere vormen van geschillenbeheersing. De belangrijkste hiervan zijn:

  1. Mediation is sneller
  2. Mediation betreft een informele procedure (waarbij wel de mogelijkheid bestaat de resultaten formeel vast te laten leggen)
  3. Mediation is goedkoper
  4. Mediation biedt deskundige begeleiding
  5. Bij mediation hebben beide partijen een actieve rol bij het zoeken naar een oplossing van het conflict
  6. Mediation biedt ruimte voor creatieve oplossingen
  7. Mediation voorkomt onnodige beschadiging van de relaties tussen de betrokken partijen
  8. Mediation zoekt naar een gezamenlijke oplossing: het win-win resultaat.