Brochures

Lees wat meer informatie over onderstaande onderwerpen in de brochures. Indien u meer vragen heeft omtrent deze onderwerpen,
neem dan gerust contact met ons op.

Een erfenis

Een dierbare in uw omgeving is overleden?
U ontvangt een erfenis? In de volgende brochure staat omschreven waar u  allemaal rekening mee moet houden. Een checklist na een overlijden. In deze brochure vindt u duidelijke informatie wat u dient te regelen na een overlijden.

Uw testament

U vraagt zich af wat u allemaal kunt regelen in een testament? In de volgende brochure vindt u informatie over hoe u uw nalatenschap kunt regelen.

Samenlevingscontract, trouwen en kinderen

U wilt graag de zaken voor elkaar goed regelen. Welke vorm van verbintenis is voor u geschikt? Wat zijn de juridische consequenties van het aangaan van zo’n verbintenis? U vindt hierover meer informatie in de bijgevoegde brochure.

Het levenstestament

Wie geeft u het vertrouwen in de vorm van een notariële volmacht, wanneer uw hersenen u in de steek laten? Alle informatie omtrent het levenstestament vindt u in de volgende brochures. (hier 2 brochures toevoegen: waar zeg ik ja tegen? en wie geeft u het vertrouwen?

Woning kopen

U wilt een woning kopen, waar moet u dan allemaal aan denken? Van de koopovereenkomst tot de leveringsakte en de hypotheekakte, u vindt meer informatie in de bijgevoegde brochure.

Woning verkopen

U wilt een woning verkopen, waar moet u dan allemaal aan denken? In deze brochure vindt u handige informatie.

Tarieven en vrijstellingen | Erf- en Schenkbelasting 2022

Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht in het notariaat

De notaris is verplicht ongebruikelijke geldtransacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme, te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd.

Levenseinde en Euthanasie

Wat kunt u regelen omtrent uw levenseinde? In de volgende brochure treft u meer informatie over levenseinde.