Appartementsrechten

Een appartement maakt deel uit van een woongebouw. Dit gebouw bestaat vaak uit meerdere appartementen, winkel/kantoor, parkeergarage en gemeenschappelijke ruimten. U kunt eigenaar worden van een appartementsrecht, dit door middel van het sluiten van de koopovereenkomst en het ondertekenen van de leveringsakte. Het eigendom van het gehele gebouw behoort aan alle eigenaars gezamenlijk, daarnaast heeft iedere eigenaar het gebruiksrecht van een privégedeelte (het appartement) en het medegebruiksrecht van die gedeelten van het gebouw, die voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd.

Appartementsrechten ontstaan door de splitsing van het gebouw in juridische zin. Om het gebouw in appartementsrechten te splitsen wordt door de notaris een splitsingsakte opgemaakt.

Indien u vragen hebt omtrent het aankopen van een appartement, of het splitsen van een appartement, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u een passend advies geven.