Erfdienstbaarheden

Wenst u een recht van overpad over een naastgelegen perceel? Wenst u een toegangspoort naast uw perceel? Of wenst u een onderzoek naar de rechten van de omliggende percelen naast dat van u? Een erfdienstbaarheid wordt via een akte van vestiging bij de notaris gevestigd en wordt vermeld bij de kadastrale registratie.

Indien u vragen hebt over erfdienstbaarheden, daaromtrent graag advies zou willen of een erfdienstbaarheid zou willen vastleggen, neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Smeets en Weijmer kunnen u hieromtrent verder adviseren.

In zijn leven komt iedereen wel eens bij de notaris. U kunt bij Smeets & Weijmer terecht voor veel verschillende zaken, hieronder vindt u een lijst van momenten in uw leven waarbij u de notaris nodig kunt hebben.