Koopovereenkomst

Wanneer u een woning of bedrijfspand gaat kopen of verkopen, informeren wij u graag over wat er allemaal in de koopovereenkomst dient te worden vastgelegd. U kunt de koopovereenkomst door een makelaar laten opstellen, maar u kunt er ook voor kiezen de koopovereenkomst door een notaris te laten opstellen. De volgende onderwerpen zullen van belang zijn bij het opstellen van een koop overeenkomst:

Wanneer wordt de eigendom overgedragen? Wat blijft er achter in het pand/de woning? Dient er een waarborgsom/bankgarantie te worden gesteld? Is er informatie over eventuele bodemverontreiniging of asbest? Hoe wordt schade geregeld die ontstaat in de periode tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de akte van levering? Wie betaalt de overdrachtsbelasting en de kosten van de notaris? Is het noodzakelijk om ontbindende voorwaarden op te nemen in de koopovereenkomst?

De notaris kan alle belangrijke zaken inhoudelijk met zowel de koper als de verkoper bespreken, advies geven, een koopovereenkomst opstellen en deze aansluitend doornemen met partijen en eventuele problemen oplossen. Indien partijen inhoudelijk overeenstemming hebben bereikt kan de koopovereenkomst bij de notaris worden getekend.

Indien u vragen hebt over een het opstellen van een koopovereenkomst, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.