Leveringsakte

De leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom geleverd wordt. Deze wordt door een notaris opgemaakt en moet door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopovereenkomst.

Na de ondertekening schrijft de notaris een afschrift van de leveringsakte in, in de openbare registers bij de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.

Uit de openbare registers blijkt wie eigenaar van welk huis is. Naast de leveringsakte wordt ook een afschrift van de hypotheekakte ingeschreven in de openbare registers.

De inschrijvingen bij het kadaster zijn openbaar zodat iedereen kan informeren op wiens naam een bepaald huis staat.