De vereniging en de stichting

Vrijwel dagelijks worden verenigingen en stichtingen opgericht. Op het gebied van cultuur, sport, gezondheid, goede doelen, en ga zo maar door. Met dergelijke verenigingen of stichtingen willen mensen mogelijkheden benutten om hun doel te bereiken.

Vereniging
Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden) met een gemeenschappelijk doel. Verenigingen zijn er in twee soorten. Voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid hebt u een notariële akte nodig, met daarin de statuten van de vereniging. Richt u een vereniging op zonder notariële akte, dan heeft de vereniging slechts beperkte rechtsbevoegdheid. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid mag minder en ook zijn bestuurders van zo’n vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vereniging.

Stichting
De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die met behulp van vermogen een in de statuten vermeld doel wil verwezenlijken.
Voor de oprichting van een stichting of de oprichting van een vereniging bent u bij ons aan het juiste adres. De voor de stichting of vereniging geldende regels worden opgenomen in de statuten van de stichting of vereniging. Zo nodig kunnen deze statuten nadien nog worden gewijzigd door een akte van statutenwijziging.

Een stichting of vereniging kan worden ontbonden, bijvoorbeeld wanneer het doel van de stichting is bereikt of de vereniging geen leden meer heeft.